YAZILAR

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar

İşletmeler ile İç Paydaşları Ekseninde Ahlaki Sorumluluklar İşletmeler hem iç hem de dış dinamik bir çevreler bütününde faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerin faaliyetleri bu çevrelerde bazı çevresel faktörleri etkilerken, bazılarından da etkilenmektedir. Bu faktörlere genel olarak paydaş denmektedir. Yaşamına devam edebilen işletmeler

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı

Gruplararası Çatışmalar ve Devlet Adamlığı Gruplararası çatışmalarda devlet adamlığı pratiklerinin yürütülmesinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu pratikler gerek uluslar arasında gerekse bir işletmenin departmanları arasında ya da toplumsal aktörler arasında çatışmaların çözümü için gereklidir. Kalıcı çözümler çatışmanın kaynağına gerçekçi bir yaklaşım

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar

İş Hayatında İkna Edici Konuşmalar İkna edici konuşmalar sözlü iletişim içinde en ayrıcalıklı yere sahip, amaçlanan değişimleri ortaya çıkarmak için kullanılan bir konuşma türüdür. Bu konuşmalara sadece günlük hayatta değil iş hayatında da karşılaşılmaktadır. Genel müdürler, departman şefleri, takım liderleri

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi

Postmodern Örgüt Teorisi Postmodernizm kavramı 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanat, mimarlık, edebiyat gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kavramın sosyal bilimler ve özelde de örgüt teorisi alanında kullanılması ise 1980’li yıllar ile birlikte başlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere postmodernizm modernizmin sonrasında

Örgütsel İletişimde İkna Etme

Örgütsel İletişimde İkna Etme

Örgütsel İletişimde İkna Etme Belirli bir konuda kişinin inanmasını sağlama anlamına gelen ikna kavramı tek kelimeyle inandırma olarak tanımlanabilir. Bir başka yönden ikna; yetinmesini, kanaat getirmesini sağlama anlamına gelen kani etme ile de açıklanabilmektedir. Buradaki kanaat; yetinme ve doygunluk anlamlarına gelmektedir. Modern