YAZILAR

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma

Davranışsal Karar Verme ve Risk Alma Örgütlerde çalışanlar ve yöneticiler günlük iş hayatlarında küçüklü büyüklü birçok karar verme durumuyla karşı karşıya gelmektedirler. Bu karar verme olayları bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler tarafından etkilenmektedir. Örgütün performansı ve büyüklüğü ile karar vericinin

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir

Stratejik İşbirlikleri İşletmeleri Rekabetçi Yapabilir Küreselleşme ile birlikte işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek için farklı stratejiler kullanmak durumunda kalmışlardır. Yaşamlarını devam ettirmek ve yüksek rekabet ortamında ayakta kalabilmek için diğer işletmelerle yapılan stratejik işbirlikleri sıklıkla kullanılan bir seçenek veya

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı

Girişimcilerde Miyopik Kendi Kendine Odaklanma Yanlılığı Girişimciler herhangi bir pazara giriş kararı verirlerken, çoğunlukla kişisel değerlendirmelere odaklanırlar. Bunu yaparlarken rekabet analizi veya rekabet değerlendirmesi yapmayı boşlarlar. Buna miyopik kendi kendine odaklanma (myopic self-focus) denilmektedir. Bu sorun aslında görüşlerinden biri örgütler

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır

Yöneticilerin Problem Sezme Becerileri Sosyal Bilişe Bağlıdır Örgütlerin sosyal çevrelerinde gerçekleşen büyük değişimler, sıra dışı uyarlanabilir yanıtları gerekli kılmaktadır. Bu uyum işini örgütsel yanıtları formüle eden, yönlendiren ve koordine eden karar vericiler ve yöneticiler yapmaktadır. Çevredeki hızlı değişimlere gösterilen yönetsel

Örgütlerde Liderliğin İkamesi Olarak Özyönetim

Örgütlerde Liderliğin İkamesi Olarak Özyönetim

Örgütlerde Liderliğin İkamesi Olarak Özyönetim Liderlik astın davranışlarını değiştiren pekiştirme izlerliklerini yapılandırma süreci olarak tanımlanabilir. Bu tanım biraz da Bandura’nın sosyal öğrenme kuramı bakış açısından yapılmıştır. Her ne kadar üstler birçok şeyi kontrol edebilse de, doğrudan kontrol edemediği birçok önemli

Örgütsel Sosyalleşme, Rol Çatışması ve Gruplararası İlişkiler Üzerine Sosyal Kimlik Teorisi

Örgütsel Sosyalleşme, Rol Çatışması ve Gruplararası İlişkiler Üzerine Sosyal Kimlik Teorisi

Örgütsel Sosyalleşme, Rol Çatışması ve Gruplararası İlişkiler Üzerine Sosyal Kimlik Teorisi Sosyal kimlik teorisi bireyin bir grup insanla beraber teklik algısına işaret etmektedir. Bu yönüyle örgütlerde sıklıkla yaşanan örgütsel sosyalleşme, rol çatışması ve gruplararası ilişkiler üzerine birçok katkısı bulunmaktadır. Sosyal

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir?

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir?

Örgütsel İmajlar Örgütsel Özdeşleşmeyi Nasıl Şekillendirir? Örgütsel imajlar ikiye ayrılır. Birinci imaj bireyin örgütü hakkında neyin ayırt edici, merkezi ve kalıcı olduğuna dair inandığı imajdır. Bu, algılanan örgütsel kimlik (perceived organizational identity) olarak tanımlanır. İkincisi ise üyelerin dışarıdaki kişilerin örgüt