YAZILAR

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon

Grup Kutuplaşması, Sosyal Karşılaştırma ve İkna Edici Argümantasyon Grup kutuplaşması bireyin belli bir konudaki ilk eğiliminin münazara, panel, fikir taraması, forum ve seminer gibi grup tartışmalarının ardından artmasıdır. Örneğin bir grup orta düzeyde profeminist kadın grup tartışmasının ardından daha güçlü

Gürültü İşlemcileri ve Davranışsal Finans

Gürültü İşlemcileri ve Davranışsal Finans

Gürültü İşlemcileri ve Davranışsal Finans Gürültü işlemcileri (noise traders) finans piyasalarında yanlış beklentilere sahip yatırımcıları nitelemektedir. Klasik ekonomide varlıklardan dönecek gelirleri yanlış anlayan yatırımcıların hayatta kalmayacakları düşünülmekteydi. Bunun nedeni olarak bu tip yatırımcıların pahalıya alıp, ucuza satmaları gösterilmekteydi. Bu da

İrrasyonel Davranışlar ve Toplam Çıktılar

İrrasyonel Davranışlar ve Toplam Çıktılar

İrrasyonel Davranışlar ve Toplam Çıktılar Bireysel davranışların toplamının örgütsel stratejileri oluşturması davranışsal strateji için önemlidir. Bu sorun davranışsal ekonomide de uzun zamandır yer tutmaktadır. Davranışsal ekonomiye göre toplam yani birikme modu stratejik tamamlayıcılık ve ikame edilebilirlikten kaynaklanmaktadır. Stratejik tamamlayıcılık ve

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji

Metodolojik Bireycilik ve Davranışsal Strateji Metodolojik bireycilik bütün sosyal olguların (yapısı ve değişimleri de dâhil) temelde sadece bireylerin özelliklerini, hedeflerini ve inançlarını anlamayla açıklanabileceğini belirten ilkedir. Bu tanımıyla beraber davranışsal stratejinin temel konularından biri olan “örgütlerin kolektif stratejileri bireylerin biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş

Yönetsel ve Örgütsel Biliş Biliş yönetsel ve örgütsel olarak son yirmi yıldır firmaların önemle üzerinde durduğu kavramlardan biridir. Yönetici ve çalışanların bilişsel yetenek ve eksiklerini anlamak firmanın verimliliğini dolayısıyla da rekabet avantajını arttıracaktır. Örgütlerde biliş iki ana çatıda incelenmektedir: İnsan