YAZILAR

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim

Hedef Çerçeveleme Yaklaşımı İle Stratejik Yönetim Stratejik yönetimin işletme hayatına girmesi ve bilimsel bir kimlik kazanması çok da uzak bir tarihte olmamıştır. 1950’lerden itibaren gelişimine baktığımızda planlama, uzun dönemli planlama, kurumsal planlama ve stratejik planlama şeklinde sürekli değişmiş ve bir

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır

Yöneticilerin Dünya Görüşleri Bize Çok Şey Anlatır İnsanlar karar verirken bilişsel yanlılıklardan ve kestirme yollardan çoğu zaman kendilerini arındıramazlar. Nasıl alabilsinler ki? İnsan beyni üzerine yapılan çalışmalar hala buzdağının görünen küçük bir kısmını temsil ediyor. Bu yanlılıklar ise rasyonellikten sapmalarına

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir

Özümseme Kapasitesi İşletmeler İçin Önemlidir Günümüzde bilgi işletmeler için sürdürülebilir rekabet üstünlüğü getiren unsurlardan biri haline gelmiştir. İşletmeler kendi sınırları dışındaki bilgiye en muhtaç olduğu dönemdedirler. İhtiyaç duyulan bu dış bilgiyi kullanma ve değerlendirme yeteneği çoğunlukla işletmenin önceki ilişkili bilgi

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger

Sosyal Karşılaştırma Teorisi ve Leon Festinger İnsanlar sosyal olarak kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar. Leon Festinger yaptığı birçok araştırmaya başka çalışmaların sonuçlarını da ekleyerek 1954 yılında bu sonuca varmıştı: sosyal karşılaştırma teorisi. Bu teorisiyle kendinden sonra oluşturulacak birçok sosyal psikoloji teorisine de

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları

Kendi Kendini Değerlendiren Örgütler Olarak Kamu Kuruluşları İlk olarak Aaron Wildavsky tarafından ortaya atılan kendi kendini değerlendiren örgütler yaklaşımı, kamu kuruluşlarının neden kendi aktivitelerini değerlendirmedikleri sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır. Wildavsky’nin kendi kendini değerlendirme (self-evaluation) teorisine göre; kendi süreçlerini ve politikalarını analiz

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler

Yatırımcıların Satın Alma Duyurularına Verdikleri Tepkiler Satın alma, birleşme ile beraber, gerek ekonomik krizler gerekse de stratejik yönetim faaliyetlerinin sonucu olarak işletmelerin kullandıkları bir yöntemdir. Bir işletmenin diğer bir işletmeyi satın alması (devralma) olarak basitçe tanımlanabilecek satın alma, yatırımcıları da

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir

CEO’ların Zamansal Odağı ve Çevresel Koşullar Yeni Ürün Tanıtımını Etkilemektedir Zamansal odak kavramı Kurt Lewin’e kadar götürülebilmektedir. Lewin’e göre bireyin zaman perspektifi onun psikolojik olarak geçmişi, şimdisi ve geleceğinin toplamı olarak ifade edilmiştir. Tanım olarak ise zamansal odak, insanların geçmiş,

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir?

Mikrotemeller Yaklaşımı Nedir? Sosyal bilimlerde mikro faktörleri makro yapılarla bağlantılandırma problemi tartışmalarıyla birlikte epeydir gündemde yer tutmakta ve hala kesin bir cevap bulduğu söylenememektedir. Bu mikrotemeller (microfoundations) akımı son yıllarda örgütsel davranış, yönetim teorisi ve stratejik yönetim alanlarında da popüler duruma

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek

İşletmeleri Siyasi Koalisyon Olarak Görmek İşletmeler ekonomik kararlar alan ve bu kararları uygulayan örgütlerdir. Bu ekonomik oluşumlar günümüzde gitgide daha büyük ve karmaşık bir yapı haline gelmişlerdir. Fiyat oluşturma, ürün belirleme, yatırım yapma, kaynak tahsis etme bu örgütlerin ekonomik anlamda